ART MAR

logo
 1. Wprowadzenie

Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu wyjaśnienie, w jaki sposób gromadzimy, używamy, udostępniamy i chronimy Twoje dane osobowe podczas korzystania z naszej strony internetowej artmar.eu oraz usług z nią związanych, zarówno w zakresie zbierania danych w celu subskrypcji newsletterów, jak i obsługi formularzy kontaktowych. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki, aby dowiedzieć się, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

 1. Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Indygo Sp. z o.o. Adres: Łąka 258 B, 36-004 Łąka NIP: 5170314993

 1. Rodzaje zbieranych danych

Przy korzystaniu z naszej strony artmar.eu i zapisywaniu się do newsletterów oraz korzystaniu z formularzy kontaktowych, możemy zbierać następujące rodzaje danych osobowych:

 • Adres e-mail: Twój adres e-mail jest zbierany, gdy subskrybujesz nasz newsletter lub wysyłasz zapytanie przez formularz kontaktowy.

 • Inne informacje: Możemy również zbierać inne informacje, takie jak imię, nazwisko i numer telefonu, które dobrowolnie dostarczysz w formularzach kontaktowych.

 1. Cel zbierania danych

Twoje dane osobowe są zbierane w celu realizacji następujących celów:

 • Subskrypcja newslettera: Gromadzimy Twój adres e-mail, aby dostarczać Ci aktualności, informacje o promocjach, ofertach i innych istotnych treściach dotyczących naszych produktów i usług.

 • Obsługa formularzy kontaktowych: Dane osobowe zbierane w formularzach kontaktowych są wykorzystywane do udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania, prośby lub komunikaty.

 1. Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twój wyraźny zgoda na przetwarzanie danych w celach opisanych powyżej zgodnie z RODO. Zgoda jest dobrowolna i możesz ją wycofać w dowolnym momencie.

 1. Udostępnianie danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Mogą być udostępniane naszym dostawcom usług technicznych, którzy pomagają w zarządzaniu naszą stroną internetową oraz w dostarczaniu naszych usług.

 1. Ochrona danych osobowych

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych i podejmujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony przed dostępem nieupoważnionych osób, utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem danych.

 1. Przechowywanie danych

Twoje dane osobowe są przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zgodnie z RODO.

 1. Prawa użytkownika zgodnie z RODO

Zgodnie z RODO, masz prawo do:

 • Dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii tych danych.

 • Poprawienia lub usunięcia swoich danych osobowych.

 • Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 • Przenoszenia swoich danych osobowych.

 • Składania skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych.

 1. Kontakt

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących naszej Polityki Prywatności lub przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO, prosimy o kontakt pod adresem kontakt@artmar.eu lub na adres siedziby naszej firmy podanym wyżej.

Niniejsza Polityka Prywatności może być okresowo aktualizowana. Prosimy o regularne sprawdzanie jej treści w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami.

Data ostatniej aktualizacji: 11 października 2023.